O škole

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace je škola samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a pro žáky s poruchou autistického spektra.

Škola poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání.

Součástí speciálního vzdělávání je systém ucelené rehabilitace.

V rámci tohoto systému škola nabízí :

K dětem je maximálně uplatňován individuální přístup. V případě potřeby jsou žáci vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu přihlížejícího k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.