Zápis do základní školy speciální

Zápis do základní školy speciální pro školní rok 2023/2024 byl ukončen. Informace ohledně zápisu do základní školy speciální pro školní rok 2024/2025 budou zveřejněny na začátku roku 2024.

 

Dne 4. dubna 2023 od 8.00 do 15.00 proběhne zápis do Základní školy speciální, jehož součástí bude i den otevřených dveří.

Zápis do základní školy speciální a den otevřených dveří

Žádost o přijetí do základní školy speciální včetně informace o možnosti nahlížet do spisu

Informovaný souhlas ZŠ

Žáci budou do 1. ročníku přijímáni na základě:
- řádně vyplněné a včas podané žádosti a to v období 1. dubna 2023 – 30. dubna 2023
- doporučení školského poradenského zařízení
- diagnostikovaného zdravotního znevýhodnění z důvodu mentálního postižení v míře středně těžkého či těžkého mentálního postižení nebo z důvodu souběhu dalšího postižení nebo poruch autistického spektra, kdy součástí druhého postižení musí být  vždy středně těžké nebo těžké mentální postižení
- u odloučených pracovišť DRC Kyjevská, DD LILA Otnice a Zámeček Střelice, p.o. musí být dítě nejprve zařazeno do zdravotnického zařízení nebo dětského domova nebo domova pro osoby se zdravotním postižením a teprve poté může podat přihlášku k zařazení do školy situované v prostorách těchto zařízení