Deskohraní

Je projekt uskutečněný ve spolupráci s městem Brnem a Sedmikráskou pro Ibsenku. 

Cílem projektu je prostřednictvím deskových a společenských her podporovat komunikační dovednosti,  rozvoj jemné a hrubé motoriky, prostorovou představivost a imaginaci u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Deskové hry využíváme v rámci vzdělávacího procesu, ale také v zájmových kroužcích a ve školní družině. Díky těmto aktivitám jsou žáci aktivizováni k přirozenému procesu učení hrou, vedeni ke schopnosti si hrát a učit se novýmdovednostem a schopnostem.

Z projektu byly zakoupené deskové a společenské hry na rozvoj:

  • jemné motoriky
  • hrubé motoriky
  • představivosti
  • komunikace
  • kooperace