SPC

Vážení klienti, o letních prázdninách tj. v měsíci červenec a srpen bude provoz SPC omezen. Naléhavé žádosti a konzultace bude vyřizovat Zástupce ředitele školy pro SPC - speciální pedagog - Mgr. Helena Dvořáčková na telefonním čísle +420 724 744 743 nebo prostřednictvím e-mailu dvorackova@ibsenka.cz.

Přejeme krásné prázdniny :-)

 

,,Mimo společnost nedochází k utváření člověka jako lidské osobnosti.“ Václav Příhoda

 

Speciálně pedagogické centrum (SPC) při Mateřské škole speciální, základní škole speciální a praktické škole Ibsenka Brno sídlí v budově školy. Návštěvu si u nás můžete dohodnout telefonicky, osobně nebo písemně a nepotřebujete k tomu žádné doporučení. Již od roku 1994 poskytuje dětem, žákům a dospělým do 26 let věku s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s Downovým syndromem, jejich rodinám, školám a školským zařízením, domovům pro osoby se zdravotním postižením i veřejnosti následující bezplatné služby:

 • psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
 • speciálně pedagogické poradenství
 • psychologické poradenství
 • sociální poradenství
 • poradenství a konzultace v rodinách, školách a školských zařízeních
 • pomoc při inkluzi do mateřských a základních škol běžného typu
 • pomoc při vytváření individuálních vzdělávacích plánů
 • poradenství při výběru kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
 • sociálně právní pomoc

S klienty SPC pracují 2 psychologové, 5 speciálních pedagogů, sociální pracovník a administrativní pracovník. V případě potřeby spolupracuje SPC i s dalšími odborníky ze sociálních služeb a odborných lékařských pracovišť.

 

Klientelu SPC tvoří převážně:

 • klienti ze škol a mateřských škol zřízených pro žáky podle §16 odst. 9 ŠZ   
 • klienti ze tříd, oddělení, studijních skupin v běžné škole podle §16, odst. 9 ŠZ
 • klienti zařazení do běžných typů základních a mateřských škol
 • rodiny handicapovaných dětí
 • klienti předškolního a školního věku s mentálním postižením či s více vadami, které nenavštěvují žádné školní zařízení
 • klienti s mentálním postižením či se souběžným postižením více vadami do 26 let

Činnost SPC se uskutečňuje ambulantně na pracovišti centra nebo v terénu.

Ambulantní formy péče

 •          Jednorázová: většinou se jedná o pomoc při řešení aktuálního problému. Je nabízeno poradenství pro rodiče a u dítěte, žáka nebo studenta se provádí vyšetření psychologické, speciálně pedagogické, (podle potřeby a zakázky zákonných zástupců), po kterém následuje doporučení a případné opatření
 •          Opakovaná: probíhá kontrolní vyšetření, například u žáků zařazených v běžných typech škol, po kterém opět následuje doporučení a případné korekce opatření
 •          Pravidelná: dítě, žák, student dojíždí do SPC podle potřeby, přičemž návštěvy SPC je možné střídat s výjezdy (při pravidelných návštěvách bývá prováděna reedukace, případně edukace)

Terénní formy péče

 •         Výjezdy do škol: metodická podpora učitelům, konzultace k IVP, přímá práce se žákem, kariérové poradenství, pozorování žáka v  přirozeném vzdělávacím procesu, kontrola vhodnosti nastavení vzdělávacího prostředí, zácvik učitele v práci s kompenzační pomůckou žáka atp. dle potřeb žáků a zaměření SPC.
 •          Výjezdy do rodin: rodinné poradenství, krátkodobé řešení problémů či dlouhodobou spolupráci s rodinou zaměřenou na psychosociální podporu, pomoc při orientaci v sociální síti, včetně podpory individuální výuky žáků, kteří ze zdravotních důvodů nemohou každodenně docházet do školy, a vyučuje je pedagog, který dochází za žáky domů.
 •          Výjezdy do školských a jiných než školských zařízení, v nichž je žák umístěn (dětský domov, stacionář, Domov sociálních služeb, ...)

Kontakt: pevná linka - 548 220 231

Provozní doba SPC

PO     7:30 - 16:00

ÚT     7:30 - 16:00

ST     7:30 - 16:00

ČT     7:30 - 16:00

PÁ     7:30 - 13:00

 

Služby a činnosti Speciálně pedagogického centra