Doučování žáků školy

Doučování žáků školy – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Škola je zapojena do projektu Národního plánu obnovy (Doučování). Projekt se v naší škole bude realizovat buď individuálním nebo skupinovým intenzivním doučováním.