Individuální vzdělávání

Vzdělávat žáky formou individuálního vzdělávání je možné na základě žádosti zákonného zástupce dítěte (za splnění podmínek stanovených školským zákonem), která je doručena řediteli školy. Pokud je žádost schválená, žák je vzděláván v domácím prostředí a do školy se dostavuje na konzultace, které se zaměřují na rozbor stavu vzdělávání, na stanovení dalších edukačních postupů a řešení problémů při vedení dokumentace. Zákonný zástupce je povinen vést portfolio, ve kterém shromažduje veškeré edukační materiály, které jsou pak předkládány u konzultací i při závěrečném hodnocení. Na konci každého pololetí je žák přezkoušen ze všech předmětů vycházejících ze školního vzdělávacího programu školy pro daný ročník, ve kterém je žák vzděláván.