Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště při Mateřské škole speciální, základní škole speciální a praktické škole Ibsenka Brno je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytuje speciálně pedagogické a psychologické poradenství žákům školy, jejich zákonným zástupcům a pedagogům ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (zejména SPC) a dalšími odbornými pracovníky (fyzioterapeut, psychiatr, pediatr, sociální pracovník…). Služby jsou bezplatné a jsou zabezpečeny školním speciálním pedagogem – logopedem a školním psychologem.

 

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG - LOGOPED

Mgr. Gabriela Pulkrábková

E-mail: pulkrabkova@ibsenka.cz

Tel.: 775 332 397

Konzultační hodiny: dle individuální domluvy

 

Činnosti školního speciálního pedagoga:

 • logopedická diagnostika a intervence u žáků školy
 • spolupráce při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáky školy a intervenční podpora při jeho realizaci
 • koordinace poradenských služeb škole
 • spolutvorba plánu výchovného poradenství
 • koordinaceprogramu ucelené rehabilitace na škole

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Mgr. Jiřina Kalová

E-mail: kalova@ibsenka.cz

Tel: 731 563 019

Konzultační hodiny:

Pondělí: 07:00 – 15:00 budova Ibsenova 1

Úterý:   07:00 – 11:00 dle individuální domluvy

Pátek:   07:00 – 15:00 budova Barvičova 54

Konzultace probíhají formou osobního setkání či online videokonference.https://drive.google.com/file/d

Prezentační video zde:

 

Podpůrná rodičovská skupina on-line Ibsenka:bližší informace naleznete zde:

Rozhovory :  

 

 

Činnosti školního psychologa:

 • psychologická podpora, poradenství a psychoterapeutické služby rodičům a zákonným zástupcům žáka školy
 • pomoc rodičům při zvládání výchovných a vzdělávacích obtíží dítěte, práce s rodinami pečujícími o zdravotně postižené dítě
 • krizová intervence v náročných životních situacích
 • psychodiagnostická činnost, spolupráce při provádění rehabilitace, reedukace a resocializace žáka
 • konzultace pedagogickým pracovníkům školy ohledně vzdělávacích a kázeňských problémů žáka
 • podpora psychohygieny pedagogů, předcházení syndromu vyhoření