Sociální poradenství

Sociální poradenství ve Speciálně pedagogickém centru poskytuje sociální pracovnice . Pokud potřebujete konzultaci nebo pomoc, můžete se na ni obrátit telefonicky nebo mailem, případně si domluvit osobní schůzku ve Speciálně pedagogickém centru.

 

Mgr. et Mgr. Iva Vojtková

e-mail:

tel: 548 220 231

 

Sociální pracovnice vám poradí v těchto oblastech

Sociální dávky a výhody pro lidi se zdravotním postižením

 • Informace a možnostech dávek a výhod pro lidi se zdravotním postižením
 • Pomoc s vyplněním formulářů a podáním žádostí
 • Doprovod na úřad
 • Odvolání při nepřiznání nebo odebrání dávky či výhody  

Sociální služby

 • Informace o druzích a možnostech sociálních služeb, platbách
 • Domluva návštěvy v sociální službě
 • Vyplnění žádosti o sociální službu

Svéprávnost – dříve způsobilost k právním úkonům

 • Změny v novém občanském zákoníku v oblasti svéprávnosti lidí se zdravotním postižením
 • Uzavírání smluv, žádosti o sociální dávky a výhody v zastoupení
 • Zneplatňování nevýhodných smluv
 • Omezení svéprávnosti mladých lidí a dospělých s mentálním postižením 

Plánování přechodu ze školy do dospělého života

Kontakty na odborníky

 • Jiná poradenská střediska
 • Psychology, psychiatry, soudní znalce – psychiatry
 • Právníka
 • Atd. 

 

Základní informace o jednotlivých oblastech

Informace jsou ve formátu pdf., můžete si je snadno vytisknout. 

Invalidní důchody.pdf

Příspěvek na péči.pdf

Sociální služby.pdf

Svéprávnost.pdf

Průkazky a další výhody.pdf