Ibsenova ZŠS

Základní škola speciální Ibsenova vzdělává žáky s mentálním postižením v rozsahu povinné školní docházky. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga společně s asistentem pedagoga.

V současné době má škola 6 tříd. Ve všech třídách se žáci vzdělávají dle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008-61 nebo dle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících z uvedeného školního vzdělávacího programu.

V budově školy je tělocvična, keramická dílna, dřevařská dílna, počítačová učebna, relaxační místnost - snoezelen, jídelna s kuchyní a velká  nově zrekonstruovaná zahrada, která je vybavena herními a edukačními prvky. Třídy jsou vybaveny audiovizuální technikou, různými didaktickými pomůckami a hrami, k dispozici je také žákovská knihovna.

Mezi pravidelné aktivity patří: vícedenní školní výlety, návštěvy divadel a kulturních akcí, školní besídky, sportovní soutěže, oslavy Valentýna a Dne dětí, výlety do blízkého okolí, účast na festivalu v Rájci Jestřebí, prezentace ve výtvarných a keramických soutěžích, vernisáže prací našich žáků. Nedílnou součástí speciálního vzdělávání je systém ucelené rehabilitace.

V rámci systému ucelené rehabilitace škola nabízí:

  • Individuální logopedickou péči školního speciálního pedagoga
  • Arteterapii
  • Muzikoterapii
  • Canisterapii
  • Ergoterapii
  • Hiporehabilitaci http://hipoterapie.cz/
  • Bazální stimulaci a metodu snoezelen
  • Rehabilitaci v bazénu
  • Handle přístup