Otnice MŠS

V budově LILA Domova pro postižené děti Otnice je 1 třída mateřské školy speciální, kterou navštěvují děti s mentálním nebo souběžným postižením více vadami. Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, program je určen pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka probíhá v malých skupinkách nebo individuální formou. Součástí vzdělávání v mateřské škole je systém ucelené rehabilitace, který zahrnuje podpůrné terapie - muzikoterapii, míčkování, baby masáže, bazální stimulaci, HANDLE aktivity,  hydroterapii, pobyt v senzomotorické místnosti.

Pro podporu rozvoje řeči využíváme metody AAK (alternativní a augmentativní komunikace), spolupracujeme s dětskými sestrami a fyzioterapeutkami. 

Každá třída má k dispozici tělocvičnu, kde využíváme ke zlepšení senzomotoriky míčkový bazén, rehabilitační míče, trampolínu a jiné nářadí. Nechybí zde houpačka, houpací síť, skluzavka, ribstoly a molitanová stavebnice.

Ke stimulaci a relaxaci dětí je zřízena senzomotorická místnost - snoezelen.
S dětmi se účastníme kulturních představení, výletů do přírody, do ZOO, připravujeme dětem akce k prožívání svátků vánočních a velikonočních, ke Dni dětí a další.

Snažíme se vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace

Vedoucí pracovnice: Mgr.Mária Papcunová