Setkání

 

Setkání

Festival malých scénických forem Setkání se zaměřuje především na žáky praktických škol jednoletých a dvouletých, kterým nabízí prostor pro prezentaci divadelních, hudebních a tanečních aktivit těchto škol. Formou krátkých vystoupení zde žáci praktických škol můžou předvést své umělecké schopnosti a dovednosti a konzultovat je s odbornou porotou nebo sami mezi sebou. Cílem festivalu je vytvoření tradice setkávání se žáků a učitelů a poskytnutí prostoru pro vzájemnou konzultaci a výměnu zkušeností z oblasti uměleckých a umělecko- terapeutických aktivit. Projekt svou otevřeností zároveň nabízí možnost prezentovat umělecké aktivity žáků s mentálním postižením široké veřejnosti. Jedná se o jediný projekt svého druhu v rámci České republiky

Setkání 6. ročník 

Setkání 5. ročník 

Setkání 4. ročník

Setkání 3. ročník

Setkání 2. ročník

Setkání 1. ročník