1. ročník

První ročník festivalu malých scénických forem Setkání pro žáky praktických škol jednoletých a dvouletých se konal 1. 11. 2017 v kulturním domě Rubín v Brně a zúčastnilo se ho pět praktických škol Jihomoravského kraje. Své umělecké dovednosti zde prezentovali žáci z praktické školy dvouleté z Mikulova, praktické školy dvouleté z Kyjova, praktické školy jednoleté i dvouleté z Boskovic, praktické školy jednoleté i dvouleté F. D. Roosevelta z Brna a praktické školy jednoleté i dvouleté Ibsenka z Brna. V odborné porotě zasedli PaedDr. Petr Hanák, Ph.D., Prof. PaedDr. Milan Valenta Ph.D., Mgr. Kateřina H. Hanzlíková a členka rady Jihomoravského kraje JUDr. Jana Pejchalová, pod jejíž záštitou se první ročník festivalu konal. Atmosféru festivalu zpříjemnili svým tanečním vystoupením děti ze základní školy speciální Ibsenka Brno a integrovaná taneční skupina Proty boty. Velké poděkování patří magistrátu města Brna a spolku Sedmikráska pro Ibsenku, z.s., bez jejíchž finanční podpory by nebylo možné projekt realizovat a také všem zúčastněným firmám a osobám, které se podíleli na přípravě a organizaci festivalu.