2. ročník 2018

2. ročník

Druhý ročník festivalu malých scénických forem Setkání pro žáky praktických škol jednoletých a dvouletých se konal 6. 11. 2018 v kulturním domě Rubín v Brně a zúčastnilo se ho šest praktických škol z Vysočiny, Jihomoravského a Olomouckého kraje. Své umělecké dovednosti zde prezentovali žáci z praktické školy dvouleté z Mikulova, praktické školy jednoleté i dvouleté z Boskovic, praktické školy jednoleté i dvouleté z Lipníku nad Bečvou, praktické školy jednoleté i dvouleté z Březejce, praktické školy jednoleté i dvouleté ze Znojma a praktické školy jednoleté i dvouleté Ibsenka z Brna. V odborné porotě zasedli PaedDr. Petr Hanák, Ph.D., Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., PaedDr. Pavlína Baslerová, Ph.D., Kamila Tománková a členka rady Jihomoravského kraje JUDr. Jana Pejchalová, pod jejíž záštitou se i druhý ročník festivalu konal. Atmosféru festivalu zpříjemnili svým tanečním vystoupením děti ze základní školy speciální Ibsenka Brno a tanečníci z Taneční skupiny Kometa. Velké poděkování patří magistrátu města Brna a spolku Sedmikráska pro Ibsenku, z.s., bez jejíchž finanční podpory by nebylo možné projekt realizovat a také všem zúčastněným firmám a osobám, které se podíleli na přípravě a organizaci festivalu.

viz fotogalerie Setkání 2. ročník