Základní škola speciální

Otnice ZŠS

22. 11. 2015

V LILA Domově pro postižené děti Otnice se nachází 2 třídy základní školy speciální pro žáky s více vadami a s mentálním postižením. Výuka probíhá v malé skupině anebo individuální formou podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008 - 61. Žáci, kterým je to doporučeno, se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu.

Ibsenova ZŠS

21. 11. 2015

Základní škola speciální Ibsenova vzdělává žáky s mentálním postižením v rozsahu povinné školní docházky. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga společně s asistentem pedagoga.

V současné době má škola 6 tříd. Ve všech třídách se žáci vzdělávají dle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008-61 nebo dle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících z uvedeného školního vzdělávacího programu.