Základní škola speciální

Plavání ZŠS Ibsenova

20. 2. 2023

Od začátku měsíce února žákům základní školy speciální z pracoviště Ibsenova opět začal plavecký výcvik.

Na fotografie z plavání se můžete podívat zde

Pololetní vysvědčení byla rozdána

31. 1. 2023

31. ledna byla rozdána pololetní vysvědčení za školní rok 2022/2023. Žáci si dnešní slavnostní den užili a těší se na prázdniny, které budou v pátek 3.února. 

Fotografie si můžete prohlédnout zde

 

Perníkový betlem v Židenicích

16. 1. 2023

Žáci třídy i5 opět napekli voňavé perníčky do židenického perníkového betlému. Pečení i zdobení jim šlo pěkně od ruky a perníčky z Ibsenky zdobí, již skoro měsíc, spolu s dalšími asi 650 perníky betlém v Židenicích. V lednu se vydali naše třídy nejen perníkový ale i další vystavené betlémy prohlédnout.

Fauna Moravy

12. 1. 2023

Žáci tříd I2 a I4 se vydali na výstavu Fauna Moravy, kde se mohli seznámit s živočichy, které můžeme vidět v přírodě na jižní Moravě. Více o výstavě se můžete dozvědět zde http://www.mzm.cz/fauna-moravy . 

Střelice ZŠS

25. 11. 2015

Ve Střelicích je v provozu jedna třída základní školy speciální. Žáci jsou zároveň uživateli sociálních služeb (Domov pro osoby se zdravotním postižením či Týdenní stacionář) Zámečku Střelice, přísp. organizace. Výuka probíhá ve skupinkách po dvou až pěti žácích, s individuálním přístupem a podle individuálních vzdělávacích plánů, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22934/2008-61. Na doporučení SPC mají všichni žáci sníženou časovou dotaci výuky.

Kyjevská ZŠS

23. 11. 2015

V Dětském rehabilitačním centru MEDVÍDEK na ulici Kyjevská 5 v Brně, Starém Lískovci se nachází jedna třída základní školy speciální pro vzdělávání žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008-61. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga.