Zápis do MŠ speciální

ZÁPIS do MŠ speciální na školní rok 2024/2025

Zápis do MŠ proběhne:

  • Osobně
    • Termín zápisu: 7. května 2024, v době od 8:00 do 15:00 hodin
    • Místo zápisu: Barvičova 54, Brno 602 00 (odloučené pracoviště Mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Ibsenka Brno)

Žádost a potřebné dokumenty k přijetí mohou zákonní zástupci podávat v období
od 2. května do 16. května 2024 a doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy (ID b62wq2g)
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (hanak@ibsenka.cz, kuklova@ibsenka.cz ) nelze poslat prostý e-mail
  • poštou na adresu školy (Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace Ibsenova 114/1, 638 00 Brno)

Zápis do mateřské školy speciální 2024/2025

Žádost o přijetí do MŠS včetně informace o možnosti nahlížet do spisu

Potvrzení o očkování

Informovaný souhlas MŠS