MAP Brno II

Naše škola je zapojena do projektu „ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" , který je spolufinancován Evropskou unií. Vice se dozvíte zde:

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/projekt-map-ii/