Práce s Blue-botem v praktické škole

Štítky

V hodině výpočetní techniky třída praktické školy dvouleté si vyzkoušela práci s Blue-botem.Tento robot žáky seznamuje se základy programování.Zaroveň si tak trénují prostorovou orientaci,ale také procvičují různé učivo.

Vytvořeno: 7. 11. 2023 / Upraveno: 7. 11. 2023 / Autor: spravce