Projekt - EU peníze školám

EU peníze středním školám

V současné době realizujeme projekt: EU peníze středním školám, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.  

Naše škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1, oblast podpory 1.5 spolufincované z Evropského sociálního fondu.

V rámci tohoto projektu škola vybavila 3 třídy praktické školy interaktivními tabulemi  s dataprojektory a notebooky. Pedagogové byli proškoleni v práci s interaktivní tabulí, aby zvládli vytváření vlastních učebních materiálů pro žáky se speciálními potřebami. Dále bylo zakoupeno 6 tabletů pro práci s žáky střední školy.

 

EU peníze školám

V rámci projektu EU peníze školám pedagogové vytvářeli sady DUMů (digitálních učebních materiálů), které byly tvořeny „na míru“ jednotlivým skupinám žáků.

Tyto DUMy si můžete volně stáhnout  v záložce Ke stažení. Doufáme, že Vám budou inspirací při práci s žáky se zdravotním postižením. Každá sada obsahuje 20 DUMů s určitým zaměřením.

Naše škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1., oblast podpory 1.4 spolufinancované z Evropského sociálního fondu.

V rámci tohoto projektu škola vybavila 8 tříd základní školy speciální interaktivními tabulemi s dataprojektory.

Pedagogové byli proškoleni v práci s interaktivní tabulí, aby zvládali vytváření vlastních učebních materiálů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Také využívají, pro práci nejen s interaktivní tabulí, notebooky, které slouží k tvorbě dalších didaktických materiálů a práci s výukovými programy.