Ocenění ve výtvarné soutěži

Blahopřejeme Marušce P. ke krásnému umístění ve výtvarné soutěži Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice. Při výběru prací ze 77 zemí a celkového počtu 14527 prací porota ocenila čestným uznáním její dva obrázky.