SEDMIKRÁSKA PRO IBSENKU, z.s.

je dobrovolný, nevládní a neziskový svazek občanů, jejichž společným zájmem je podpora dětí a žáků navštěvujících Mateřskou školu speciální, Základní školu speciální a Praktickou školu Ibsenka Brno, příspěvkovou organizaci.

Základním účelem spolku je získávání finančních prostředků pro zabezpečení intervenčních technik, podpůrných terapií a dalších aktivit, které jsou pořádány pro děti a žáky Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické školy Ibsenka Brno, příspěvkové organizace. Dále pak pro pořizování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro děti a žáky výše jmenované školy. Zajišťuje také různé projekty, jejichž výstup slouží dětem a žákům Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické školy Ibsenka Brno, příspěvkové organizace.

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze.

Statutárním orgánem spolku je výbor, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech.

Sídlo spolku: Ibsenova 1, 638 00 Brno

Email: urbanova@ibsenka.cz

POZOR ZMĚNA: NOVÉ ČÍSLO ÚČTU !!!

číslo účtu: 26 01 05 65 86/ 2010

IČO: 26528461

Výbor:

  • Mgr. Michaela Urbanová – předseda
  • Mgr. Pavlína Dvořáková – místopředseda
  • Erika Švédová - hospodář

Kontrolní komise:

  • Marie Bracková
  • Marta Benešová
  • Pavla Váchová

Děkujeme všem našim sponzorům

Sponzoři 2016

DELIKOMAT

http://www.kalcit.cz/

Bravo Europa, s.r.o.

http://www.premyslvesely.cz/

Minh Long Huynh

Pavel Šnobl

http://www.provyko.cz/

http://www.bednarinterier.cz/

http://www.zdravavyzivaanebskopeknenivsechno.cz/prodejny-brno-kralovo-pole

KAUFLAND

Čeroz group

ČOKOLÁDOVNY FIKAR, s.r.o., nám.1. května 1306, Kuřim

VITAR s.r.o.

 

Sponzoři 2015

 

Delikomat

Minh Long Huynh

Art Speed

Přemysl Veselý