Kyjevská ZŠS

V Dětském rehabilitačním centru MEDVÍDEK – Kyjevská 5 v Brně, Starém Lískovci se nachází třída základní školy speciální pro vzdělávání žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008-61. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga.

Centrum zajišťuje komplexní odbornou péči v oblasti rehabilitace,  pediatrie, speciální logopedické a psychologické péče. Od září 2011 také psychologické poradenství a psychoterapii pro rodiče dětí.

Základní škola pro děti pořádá různé akce a výlety v průběhu celého školního roku. Mezi ty pravidelné patří Mikulášská nadílka a Vánoční besídka, Tříkrálové koledování, karneval, Den plný kouzel a sportovní dopoledne u přáležitosti Dne dětí. Každý rok jezdíme do obory Holedná a organizujeme výlet vlakem. Soubor DOMINO k nám přijíždí několikrát do roka zahrát interaktivní divadelní představení.

Součástí výuky jsou podpůrné terapie - canisterapie, muzikoterapie, bazální stimulace s metodou  Snoezelen, míčkování, baby masáže. Pro děti s vážnějšími poruchami komunikace je určena AAK, metoda VOKS, piktogramy, znak do řeči. V rámci podpory pohybového vývoje spolupracujeme s fyzioterapeuty.

Dětské rehabilitační centrum MEDVÍDEK - ZŠ speciální

Kontakt: Mgr. Květoslava Jurmanová