Základní škola speciální

V Zámečku Střelice, domově pro osoby se zdravotním postižením, jsou v provozu dvě třídy základní školy speciální pro vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením. Jedná se o děti s těžkým a hlubokým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a poruchami autistického spektra, ve věkovém rozpětí od šesti do dvaceti šesti let, kteří jsou umístěni celoročně v domově, popř. v týdenním či denním pobytu. Všichni žáci mají vypracovaný individuální vzdělávací plán, který vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální, č. j.

V Dětském rehabilitačním centru MEDVÍDEK – Kyjevská 5 v Brně, Starém Lískovci se nachází třída základní školy speciální pro vzdělávání žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Žáci jsou vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008-61. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga.

V LILA Domově pro postižené děti Otnice se nachází 2 třídy základní školy speciální pro žáky s více vadami a s mentálním postižením. Výuka probíhá v malé skupině anebo individuální formou podle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008 - 61. Žáci, kterým je doporučeno, se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu.

Základní škola speciální Ibsenova vzdělává žáky s mentálním postižením v rozsahu povinné školní docházky. Výuka probíhá individuální formou s individuálním přístupem speciálního pedagoga společně s asistentem pedagoga.

V současné době má škola 6 tříd. Ve všech třídách se žáci vzdělávají dle Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální č. j. 22 934/2008-61 nebo dle individuálních vzdělávacích plánů vycházejících z uvedeného školního vzdělávacího programu.