Aktuality

Malujeme bez hranic

Projekt Malujeme bez hranic je zaměřený na výtvarné a společenské aktivity žáků s mentálním postižením. Na počátku jeho vzniku byla snaha vytvořit absentující výtvarnou soutěž pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Jmk.

Realizace projektu Malujeme bez hranic je podporována Magistrátem města Brna a Sedmikráskou pro Ibsenku, zapsaným spolkem.

Letošního třetího ročníku soutěže se zúčastnilo dvanáct škol vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Loňského a letošního ročníku se účastnily i partnerské školy ze Stuttgartu a Bratislavy. Odborná porota měla nelehký úkol vybrat nejzdařilejší díla na téma Místo, kde žiji. Všichni ocenění a další autoři děl mají svá díla vystavena v Mahenově divadle, kde proběhla slavnostní vernisáž výstavy. Všem pedagogům zúčastněných škol patří velké poděkování za rozvíjení nejen uměleckých hřiven svých žáků.

 

Putování za tradičními řemesly

Ve spolupráci s městem Brnem a občanským sdružením Sedmikráska (od 24. 9. 2015 Sedmikráska pro Ibsenku, z.s.) se během celého kalendářního roku 2015 uskutečnil projekt „ Putování za tradičními řemesly 2“, který volně navazoval na projekt z roku 2014. Projekt "Putování za tradičními řemesly 2" umožnil žákům se speciálními vzdělávacími potřebami formou prožitku poznat tradiční řemesla. Žáci si také prostřednictvím výtvarných odpolední oživili české tradice a zvyky spojené s jednotlivými ročními dobami. V měsíci červnu žáci pod vedením pedagogů školy zažili Noc s Andrsenem, kdy během odpoledne tvořili na různých stanovištích drobné předměty, pak si opekli brambory a špekáčky na ohni a přespali ve škole. V říjnu se žáci vydali do Veverské Bítýšky na exkurzi do historického Jarošova mlýna, kde je pan mlynář seznámil s jeho chodem, funkcí a historií. V říjnu se také uskutečnilo "Dýňové odpoledne", kdy žáci vyráběli jablečnou výživu, lampiony, netopýra se sladkostmi a vydlabávali dýně - celé tvořivé odpoledne bylo zakončeno lampionovým průvodem za světel vydlabaných dýní. Poslední akcí tohoto projektu bylo již tradiční "Adventní odpoledne", kde žáci vyráběli vánoční dekorace a dozvídali se o vánočních zvycích a tradicích vycházejících z českých dějin. Díky tomuto projektu se žáci seznámili s lidovou tvořivostí a řemesly, což obohatilo jejich všeobecný rozhled. Velké poděkování patří všem pedagogům, kteří se účastnili jednotlivých tvořivých dílen a tvořili pro žáky příjemné a podnětné prostředí.

EU peníze středním školám

V současné době realizujeme projekt: EU peníze středním školám, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.  

 Naše škola se zapojila do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1, oblast podpory 1.5 spolufincované z Evropského sociálního fondu.

V rámci tohoto projektu škola vybavila 3 třídy praktické školy interaktivními tabulemi  s dataprojektory a notebooky. Pedagogové byli proškoleni v práci s interaktivní tabulí, aby zvládli vytváření vlastních učebních materiálů pro žáky se speciálními potřebami. Dále bylo zakoupeno 6 tabletů pro práci s žáky střední školy.

Ve spolupráci s městem Brnem a občanským sdružením Sedmikráska (od 24. 9. 2015 Sedmikráska pro Ibsenku, z.s.) se během celého kalendářního roku 2015 uskutečnil projekt „ Putování za tradičními řemesly 2“, který volně navazoval na projekt z roku 2014. Projekt "Putování za tradičními řemesly 2" umožnil žákům se speciálními vzdělávacími potřebami formou prožitku poznat tradiční řemesla. Žáci si také prostřednictvím výtvarných odpolední oživili české tradice a zvyky spojené s jednotlivými ročními dobami. V měsíci červnu žáci pod vedením pedagogů školy zažili Noc s Andrsenem, kdy během odpoledne tvořili na různých stanovištích drobné předměty, pak si opekli brambory a špekáčky na ohni a přespali ve škole. V říjnu se žáci vydali do Veverské Bítýšky na exkurzi do historického Jarošova mlýna, kde je pan mlynář seznámil s jeho chodem, funkcí a historií. V říjnu se také uskutečnilo "Dýňové odpoledne", kdy žáci vyráběli jablečnou výživu, lampiony, netopýra se sladkostmi a vydlabávali dýně - celé tvořivé odpoledne bylo zakončeno lampionovým průvodem za světel vydlabaných dýní. Poslední akcí tohoto projektu bylo již tradiční "Adventní odpoledne", kde žáci vyráběli vánoční dekorace a dozvídali se o vánočních zvycích a tradicích vycházejících z českých dějin. Díky tomuto projektu se žáci seznámili s lidovou tvořivostí a řemesly, což obohatilo jejich všeobecný rozhled. Velké poděkování patří všem pedagogům, kteří se účastnili jednotlivých tvořivých dílen a tvořili pro žáky příjemné a podnětné prostředí.

INOVACE A OVĚŘOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PILOTNÍ ŠKOLY

 


 

Konference "Inovace a ověřování školního vzdělávacího programu pilotní školy"

Dne 17. ledna 2012 se na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně uskutečnila konference „Inovace a ověřenovní školního vzdělávacího programu pilotní školy“, nad kterou převzal záštitu 1. Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek. Příspěvky přednášejících si vyslechlo více než 120 účastníků konference.

Katedru speciální pedagogiky MU Brno zastupovali prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D., doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., za Českou školní inspekci se dostavili PaedDr. Hana Sedláčková, PhDr. Renáta Ševčíková, Mgr. Jana Vágnerová, Mgr. Jan Dusík, za Krajský úřad Jihomoravského kraje Ing. Simona Neubauerová, Mgr. Jitka Nečasová, Mgr. Renata Dufková, za CDOZS se ředitelka MUDr. Rut Svobodová, za Dětské rehabilitační centrum Medvídek Zlatuše Hrdličková, za LILA Domov pro postižené děti Otnice Mgr. Ludmila Pšenáková a za Zámeček Střelice Mgr. Dana Vostrejšová.

Mezi hosty byli i emeritní ředitelé Jindřich Petřek a Hedvika Martišková. Za rodiče žáků školy měla vystoupit předsedkyně Školské rady Lenka Smutná, která se však ze závažných důvodů nemohla dostavit, účastníky konference pozdravila prostřednictvím dopisu.  V průběhu konference se dostavil i Ing. Stanislav Juránek.

Průběh konference je zachycen ve fotogalerii ESF.

! Příspěvky jednotlivých přednášejících si můžete stáhnout zde.

 


 

Antistresový program pro pedagogy II.

Od 9. do 10. prosince 2011 se uskutečnil poslední kurz z oblasti sociálních dovedností zaměřený na zvládání stresových situací, antistresové a relaxační techniky a komunikaci s rodiči (viz. fotogalerie). 

 


 

Antistresový program pro pedagogy I.

 

Tradičně v Hotelu Fontána na Brněnské přehradě se uskutečnil ve dnech 11. a 12. listopadu 2011 kurz Antistresový program pro pedagogy (viz. fotogalerie).