O škole

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1 je škola samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a pro žáky s poruchou autistického spektra.

Škola poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání.

Součástí speciálního vzdělávání je systém ucelené rehabilitace.

V rámci tohoto systému škola nabízí:

  • Logopedii
  • Arteterapii
  • Muzikoterapii
  • Canisterapii
  • Ergoterapii
  • Hiporehabilitaci
  • Bazální stimulaci a metodu snoezelen
  • Rehabilitaci v bazénu a vířivku

K dětem je maximálně uplatňován individuální přístup. V případě potřeby jsou žáci vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu přihlížejícího k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Co vše se skrývá pod jednotlivými názvy: