Kontakty

Pracoviště SPC tel. :548 220 231

 

Speciální pedagog - Mgr. Kateřina Horáková

Speciální pedagog - Mgr. Naděžda Hanáková 

Psycholog - Mgr. Iva Vojtková 

Speciální pedagog , logoped - Mgr. Helena Dvořáčková - pověřena vedením SPC

Sociální pracovník - Mgr. Barbora Uhlířová

Speciální pedagog - Mgr. Ivana Procházková

Administrativní pracovník - Eva Vojtková