Střelice ZŠS

V Zámečku Střelice, domově pro osoby se zdravotním postižením, jsou v provozu dvě třídy základní školy speciální pro vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením. Jedná se o děti s těžkým a hlubokým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a poruchami autistického spektra, ve věkovém rozpětí od šesti do dvaceti šesti let, kteří jsou umístěni celoročně v domově, popř. v týdenním či denním pobytu. Všichni žáci mají vypracovaný individuální vzdělávací plán, který vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní školu speciální, č. j. 22 934/2008-61, sestavený tak, aby maximálně rozvíjel schopnosti a dovednosti jednotlivých dětí.

Výuka ve třídách probíhá individuální formou či ve skupinkách, s individuálním přístupem speciálního pedagoga. Vybavení pracoviště a metody přizpůsobujeme potřebám žáků. Součástí výuky jsou alternativní formy výuky - canisterapie, muzikoterapie, AAK a VOKS, prvky bazální a orofaciální stimulace, podpora pohybového vývoje. Spolupracujeme s vychovatelkami, pracovníky v sociální péči na oddělení, kde žáci pobývají, a s pracovnicemi rehabilitačního oddělení.

Zámeček Střelice, příspěvková organizace

Kontakt: Mgr. Pavla Svobodová