Organizace školy

Seznam pracovníků - pro školní rok 2017/2018

seznam_pracovniku_-_skolni_rok_20167-2018.doc

 

Seznam pracovníků - pro školní rok 2016/2017

 

Seznam_pracovníků_-_školní_rok_2016-2017_0.doc

 

Organizace školního roku 2016/2017

 

Orgnizace_školního_roku_2016 -_17.doc_

 

Školská rada

Předsedkyně školské rady:

Bc. Lucie Huynhová
mobil: 606 309 221
email: huynhova@ibsenka.cz

Školská rada - období 2014 - 2017.doc [239] Kb

Jednací řád školské rady.doc [300] Kb

 

Vedení, zpracovávání a uchovávání osobních a citlivých údajů dětí a žáků školy

Škola vede a zpracovává osobní a citlivé údaje žáků na základě zmocnění v §28 zákona 561/2004 Sb. - školský zákon, a v relaci s vyhláškou 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola uvedené údaje uchovává v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění.

 

PŘEHLED ÚČELŮ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.doc [28] Kb

Uplne_zneni_SZ_317_08.pdf [864] Kb

novela vyhlasky 73_ 2005 Sb.pdf [345] Kb

499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

646/2004 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby