Organizace školy

Seznam pracovníků - pro školní rok 2017/2018

Seznam_pracovníků_-_školní_rok_2017-2018.doc

 

 

Organizace školního roku 2017/2018

Organizace_školního_roku_2017-2018.docx

 

 

Školská rada

Předsedkyně školské rady:

Mgr. Ivana Rygalová
mobil: 603 584 674
email: rygalova@ibsenka.cz

Školská_rada_-_obdobi_2017_-_2020.pdf

Jednací řád školské rady.doc [300] Kb

 

Vedení, zpracovávání a uchovávání osobních a citlivých údajů dětí a žáků školy

Škola vede a zpracovává osobní a citlivé údaje žáků na základě zmocnění v §28 zákona 561/2004 Sb. - školský zákon, a v relaci s vyhláškou 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola uvedené údaje uchovává v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění.

 

Přehled účelů zpracování osobních údajů.doc [28] Kb

Úplné_znění_SZ_317_08.pdf [864] Kb

Novela vyhlášky 73_ 2005 Sb.pdf [345] Kb

499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

646/2004 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby