Kontakty

Ibsenova

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace

Ibsenova 1

638 00 Brno  

Tel.: 548 522 898

Fax: 548 526 956

IČO: 60555998 

www.ibsenka.cz

Ředitel školy: PaedDr. Petr Hanák, Ph.D.

číslo bankovního účtu školy: 440 33 621/0100

 

Mateřská škola speciální (kontakt + mapka)

Základní škola speciální (kontakt + mapka)

Praktická škola (kontakt + mapka)

 

SPC

Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole speciální, Základní škole speciální a Praktické škole Ibsenka Brno, příspěvková organizace

Ibsenova 1

628 00 Brno  

Tel.: 548 220 231

Fax: 548 526 956

www.ibsenka.cz

Speciální pedagog - Mgr. Naděžda Hanáková 

Psycholog - Mgr. Iva Vojtková 

Spec. pedagog, logoped - Mgr. Helena Dvořáčková -  vedoucí SPC - pověřena SPC

Sociální pracovník - Mgr. Barbora Uhlířová

Administrativní pracovník - Eva Vojtková

Specíální pedagog - Ivana Procházková

Speciální pedaog - Mgr. Kateřina Horáková

 

 

Formulář praxe

FORMULÁŘ PRAXE - IBSENKA_.doc [26] Kb