Výlet žáků praktické školy do Sloupsko-Šošůvských jeskyní

Štítky

Viděli zde kosterní pozůstatky zvířat např. medvěda. Seznámili se s druhy krápníků a celkově se dozvěděli spoustu zajímavých informací týkající se jeskyní a pravěku. Na zpáteční cestě se ještě zastavili u propasti Macocha, která je nejznámější propastí u nás. Zjistili, že je opravdu hluboká. Všem se výlet moc líbil a hlavně si jej užili.

Vytvořeno: 18. 5. 2023 / Upraveno: 18. 5. 2023 / Author: spravce