Voda štětcem a básní - ocenění žáků Ibsenky

Velká pochvala pro naše žáky, kteří se zúčastnili šestnáctého ročníku výtvarné soutěže

 „Voda štětcem a básní“ a získali krásná umístění.

Kolektiv třídy i4 – 1. místo

Sofie Jašková – cena generálního ředitele

Vojtěch Veselý – cena ředitele pro správu povodí

Jakub Hendrych – cena ředitele pro správu povodí

Pavel Matějíček – 2. místo

Dominik Píchal – 3. místo

Marie Palyusiková – cena redakční rady

Adam Chobola – cena redakční rady

Blahopřejeme.