Podmínky a kritéria pro přijetí do Praktické školy jednoleté a dvouleté