Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Tyto stránky splňují všechny důležité zásady přístupnosti podle metodik Blind Friendly Web, WCAG 1.0 a pravidel tvorby přístupného webu dle zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS (informační systémy veřejné správy).

Nadpisy

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče.

Standardy a struktura webu

Kód webu je vytvořen značkovacím jazykem HTML5. Vizuální část je důsledně oddělena od obsahu pomocí CSS (kaskádových stylů).