Školní jídelna Ibsenova a Barvičova/Jídelníček

KONTAKT

Vedoucí školní jídelny: Marta Kinclová, DiS

Telefonní číslo: 548 220 232548 522 898

Číslo účtu: 7196060217/010

 

Poslední změny v přihlašování a odhlašování stravy lze provést v pátek 18.6.2021 do 10.00 hodin dopoledne. Po 21.6. bude možné si přihlášenou stravu v případě neúčasti dítěte na výuce pouze odebrat do jídlonosiče. Děkujeme.