Školní jídelna Ibsenova a Barvičova/Jídelníček

KONTAKT

Vedoucí školní jídelny: Marta Kinclová, DiS

Telefonní číslo:            548 522 898 – provolba pí Kinclová

                                    MT:  733 114 217

                          

Číslo účtu: 7196060217/0100

 

       Z provozních důvodů (vyskladnění zásob) bude dne

                         21.6.2022 do 10:00 hod.

ukončen proces přihlášení a odhlášení obědů, tzn. od 22.6. nelze provést odhlášku a přihlášku stravy.

při nepřítomnosti dítěte si rodiče budou moci obědy vyzvednout v době 10:45 – 11:00 hod.,

nebude účtována plná cena stravy.