Školní jídelna Barvičova

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE - STRAVOVÁNÍ DĚTÍ

Nahlášení a odhlášení obědů se provádí nejpozději do 9:45 hod. předešlého dne.

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. Je možné odebírat dotovaný oběd pouze v případě, že je dítě přítomno ve výuce. V případě nemoci dítěte je povinností rodičů obědy odhlásit, a to i přesto, že obědy hradíte předem. Pokud je dítě nahlášeno a onemocní, první den nemoci si můžete pro oběd přijít. V případě, že dítě do školky nepřijde a není omluveno do 9:45 hod, je automaticky odhlášeno na další den ze stravování.

Za neodebranou a neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě. Obědy do jídlonosičů se vydávají od 12:00 do 12:45.

Odhlašování a přihlašování obědů je třeba vždy zapsat do sešitu u vchodu a to minimálně jeden den předem do 10:00hod., v případě nemoci dítěte použijte telefonní číslo:

tel. 543241378 - vždy si vyžádejte paní Gallovou, nebo paní Brančovou

V době vydávání oběda je škola uzavřena a pro VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ se otevírá ve 12.30 hod pro MŠ, ve 12:45 hod. pro ZŠ

 PLACENÍ OBĚDŮ

Obědy se platí předem, složenky s údaji obdržíte vždy do 15. dne v měsíci. Platbu je nutné uhradit do 25.dne v měsíci, do této doby je také nutné předložit doklad o zaplacení u paní Gallové . Vyúčtování obědů bude provedeno v červnu.