Školní družina Ibsenova

Školní družina je součástí Mateřské školy speciální, záladní školy speciální a praktické školy Ibsenka Brno, příspěvková organizace. Pro svou činnost využívá 3 učebny v budově školy, dále pak počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku a keramickou dílnu. K pohybovým aktivitám využíváme tělocvičnu v přízemí školy nebo školní zahradu.

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými pracovníky, kteří se vzájemně doplňují ve svých specializacích - práce s počítačem, výtvarná činnost, hudební výchova, práce s keramickou hlínou a jiné netradiční techniky. Žáci si osvojují základy ručních prací, vaření, stolování, osobní hygieny a sebeobsluhy.

Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou:

  • vánoční besídka
  • prodejní výstavky výrobků zhotovených žáky školní družiny
  • účast na soutěžích převážně výtvarných a keramických
  • hiporehabilitace, canisterapie