Školní družina Barvičova

Školní družina na elokovaném pracovišti Barvičova je součástí Mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Ibsenka Brno, příspěvková organizace. Její kapacita je 20 žáků. Při práci ve školní družině se vychází ze školního vzdělávacích programů. Naším cílem je, aby se na nás žáci mohli obrátit se svými problémy, neostýchali se požádat o pomoc a dodržovali společenská pravidla. Vedeme žáky k sebeúctě, sebehodnocení, sebedůvěře a sebeuvědomění. Podporujeme svobodnou volbu a vzájemné porozumění. 

Usilujeme o to, aby školní družina byla místem:

·         pro zájmové vyžití dětí

·         pro regeneraci sil dětí po vyučování

·         pro rozvíjení tvořivosti

·         pro radost

·         pro komunikaci vychovatelek a rodičů

 

Během školního roku a v jednotlivých měsících se prolínají tyto aktivity:

·         pohybové a tělovýchovné aktivity

·         výtvarné činnosti

·         rukodělné činnosti

·         hudba, zpěv, tanec

·         literárně-dramatická činnost

·         přírodovědná a vlastivědná činnost