Kritéria pro přijetí do Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté

Pro zájemce o přijetí  do  Praktické školy jednoleté nebo Praktické školy dvouleté byla zveřejněna kritéria pro školní rok 2021/2022 a potřebné dokumenty, které jen nutné k přihlášce doložit.