Podmínky pro přijetí do Praktické školy jednoleté 2018